Parallella historier, Del 1 Det stumma territoriet

Parallella historier, Del 1 Det stumma territoriet

ISBN 13: 9789100118501

Publication Date: 2012

Publisher: Albert Bonniers Förlag

Pages: 494

Format: Hardcover

Author: Péter Nádas

3.08 of 4

Download PDF

Download ePub

I Péter Nádas omfångsrika roman (ca 1600 sidor) rör sig historien i stora skred; ändå är varje enskilt levnadsöde minutiöst kartlagt. Genom att följa några familjer i bland annat Budapest och Berlin, där medlemmarnas liv - trots att tid och plats inte är desamma - är märkligt lika varandra reser Péter Nádas angelägna frågor om historiens kraft och den individuella friheten. Och spelplatsen för dessa motsägelsefulla stridigheter är människornas kroppar; sexualitetens plats men också utrymme för "det regelvidriga", något som Nádas har uppehållit sig vid många gånger tidigare, inte minst i den monumentala Minnesanteckningarnas bok (1996).
Parallella historier ges ut i tre band, varav det första, "Den stumma provinsen" kommer i maj 2012.

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share
Recent Books Download

Adı: Aylin

by Ayşe Kulin

3.79 of 3,286